Náš tím vás bude čoskoro kontaktovať, aby sme si dohodli podrobnosti a zodpovedali na všetky prípadné otázky.
Tešíme sa z vášho záujmu o e-motocykle Vmoto SUPER SOCO.